Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse, läs mer här. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används

Integritet

INTEGRITETSPOLICY
För Övik Latino Club är personlig integritet viktigt och du måste känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.


ANSVAR FÖR PERSONUPPGIFTER
Övik Latino Club behandlar de personuppgifter som du delger oss enligt denna Integritetspolicy och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.


PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
De personuppgifter Övik Latino Club kan behandla och samla in om dig i egenskap av besökare på vår webbsida och som användare av våra tjänster är i huvudsak kontaktuppgifter som namn, epost och i vissa fall även annan information du delger oss i formulärens fält. Även IP-nummer för information om din användning av webbplatsen samlas in.
Som deltagare i våra kurser och workshops samlas även personnummer, adress och telefon.


ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Uppgifter för deltagare av kurser och evenemang vidarebefordras till studieförbundet SENSUS. Läs deras dataskyddspolicy här.
Vid din registrering i formulär på vår webbplats, samt vid din kontakt med oss gällande frågor eller information samlas information om dina uppgifter i våra system. Även när du surfar på någon av våra webbplatser kan vi automatiskt hämta information om dina besök samt om din dator i syfte att förbättra din upplevelse av våra tjänster till dig.
Då vi gärna vill informera om vad vi erbjuder och bjuda in till kommande evenemang kan utskick ske vanligen i form av nyhetsbrev som skickas till din e-post. Vid olika eventbokningar och kurser kan personuppgifter också behandlas. Vid behov lagras även uppgifter om allergier eller kost men dessa uppgifter behandlas bara där du själv kan anses ha offentliggjort informationen och i samtycke med dig. Vi kan även samla in personuppgifter från externa källor vid adressuppdateringar.


HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet.


SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
Övik Latino Club har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. 

TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Övik Latino Club. Andra uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig eller vid lagstadgade krav, rättsliga utredningar och domstolsbeslut. 
Vi vidarebefordrar inga uppgifter till tredje land utanför EU/EES.


DINA RÄTTIGHETER
Enligt gällande lagstiftning har du rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade och även raderade. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. I varje nyhetsbrev som skickas ut finns information om vart du vänder dig för att avregistrera dig för utskick. 
Vid frågor om Övik Latino Club hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättning eller radering av uppgifter vänligen kontakta oss via epost,

info@oviklatinoclub.se.
Om du tror att Övik Latino Club inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se 


COOKIES
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. 
Vi använder oss även av Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som vi använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy.


LÄNKAR
Vi länkar ibland till andra sidor hos tredje part på vår webbplats som har sina egna integritetsbestämmelser och vilka vi inte kan ta ansvar för.


KONTAKT 
Om du har frågor eller invändningar mot vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss
Övik Latino Club 
E-post: info@oviklatinoclub.se


Sidan sponsrad av: